Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Företagare eller andra som har särskilda behov att parkera nära sin tillfälliga arbetsplats kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering. Parkeringstillståndet kostar pengar och beviljas bara om fordonet uppfyller något av de krav som listas nedan.

 2. Vem som kan få tillstånd

  Företagare eller andra som har särskilda behov att parkera nära sin tillfälliga arbetsplats är de yrkesgrupper som har rätt att köpa nyttoparkeringstillstånd.

  Du kan ansöka om nyttoparkering om du i ditt yrke behöver parkera på gator med parkeringsförbud eller på avgiftsbelagda parkeringsplatser.

  Nyttoparkeringstillståndet kan omfatta maximalt tre fordon, med du får bara använda det på ett fordon åt gången.

  Ditt fordon ska uppfylla något av följande krav

  1. Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
  2. Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material i samband med fastighetsskötsel.
  3. Du behöver ditt fordon för budleveranser i betydande omfattning.
  4. Du behöver ditt fordon för transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods i betydande omfattning.
  5. Du kan visa att du måste ha ditt fordon för att utföra ett visst arbete av betydande omfattning.
  6. Du behöver ditt fordon i akut eller annan uppsökande verksamhet inom social- eller sjukvården.
 3. Var du får parkera

  Det finns två typer av nyttoparkeringstillstånd:

  • typ A gäller på all kommunal gatumark inom hela kommunen
  • typ B gäller endast utanför innerstadszonen.

  Karta med zoner för nyttoparkeringstillstånd.

  Tillståndet för nyttoparkering gäller för uppställning på kommunal gatumark inom Uppsala kommun.

  Du får parkera högst tre timmar i följd

  • på avgiftsbelagd parkering 
  • på gata där parkeringsförbud gäller
  • på platser där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.

  Du får inte parkera

  • där det är förbjudet att parkera enligt trafikförordningen (1998:1276)
  • på reserverade körfält eller på busshållplatser
  • på vänd-, last- eller taxiplatser eller på- och avstigningsplatser  
  • på parkeringsplats som är till för en speciell typ av fordon, till exempel en p-plats för rörelsehindrad
  • inom gångfartsområde om det inte finns särskilt anordnad parkeringsplats.

  Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark där parkeringen regleras av fastighetsägaren, till exempel inom Akademiska sjukhusets område.
  En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.

 4. Vad det kostar

  Du kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering under ett helt år, månadsvis eller vid enstaka tillfällen.

   Antal månader  Typ A Typ B 
   1 dag  150 kr  75 kr
   1 månad  980 kr  680 kr
   2 månader  1 525 kr  940 kr
   3 månader  2 210 kr  1 190 kr
   4 månader  2 620 kr  1 450 kr
   5 månader  3 165 kr  1 710 kr
   6 månader  3 710 kr  1 960 kr
   7 månader  4 270 kr  2 220 kr
   8 månader  4 815 kr  2 480 kr
   9 månader  5 360 kr  2 730 kr
   10 månader  5 910 kr  2 990 kr
   11 månader  6 450 kr  3 250 kr
   12 månader  7 000 kr  3 500 kr
 5. Ansök om tillstånd

  Du ansöker digitalt i vårt system eller via en blankett. Handläggningstiden är max tio arbetsdagar. Beslutet kan inte överklagas.

  Ansök om nyttoparkeringstillstånd via blankett (PDF, 244 KB)

  Förändringar i ditt befintliga avtal

  Om någon av de uppgifter som du har lämnat i din ansökan ändras behöver du logga in och uppdatera ditt befintliga avtal. Det kan vara om du har ett tillstånd men byter fordon eller om du byter kontaktperson för avtalet. Du kan även ansöka om bilbyte eller tillägg av fordon via en blankett, se nedan. När du har uppdaterat ditt avtal behöver du kontakta Uppsala kommuns Kontaktcenter för att få ett nytt tillstånd att placera synligt i fordonet.

  Ansök om bilbyte/tillägg av fordon via blankett (PDF, 205 KB)

  Missbruk

  Om du missbrukar ditt tillstånd för nyttoparkering kan tillståndet dras in och det kan bli svårare för dig att få ett nytt tillstånd om du ansöker om ett nytt.

 6. Kontakt

  Kontaktcenter

  Telefon: 018-727 00 00 under följande tider:
  Måndag 8.00–17.00
  Tisdag 8.00–17.00
  Onsdag 8.00–17.00
  Torsdag 8.00–18.00
  Fredag 8.00–17.00

  Postadress:
  Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala

Nyheter om parkering

 • Ett steg närmare cykelväg på Väderkvarnsgatan

  En del av Väderkvarnsgatan får cykelväg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 18 oktober att påbörja upphandling av entreprenör som ska bygga cykelvägen.

 • Gatuavstängningar under Kulturnatten

  Under Kulturnatten 9–10 september är följande sträckor avstängda under hela lördagen (lördag 08.00 till söndag 07.00). Alla parkeringar är också avstängda till 07:00 på söndagen. Boende som måste köra på sträckorna för att komma till eller från sin bostad är undantagna.