Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Vem som kan få tillstånd

  Företagare eller andra som har särskilda behov att parkera nära sin tillfälliga arbetsplats är de yrkesgrupper som har rätt att köpa nyttoparkeringstillstånd.

  Du kan ansöka om nyttoparkering om du i ditt yrke behöver parkera på gator med parkeringsförbud eller på avgiftsbelagda parkeringsplatser.

  Nyttoparkeringstillståndet kan omfatta maximalt tre fordon, med du får bara använda det på ett fordon åt gången.

  Ditt fordon ska uppfylla något av följande krav

  1. Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
  2. Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material i samband med fastighetsskötsel.
  3. Du behöver ditt fordon för budleveranser i betydande omfattning.
  4. Du behöver ditt fordon för transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods i betydande omfattning.
  5. Du kan visa att du måste ha ditt fordon för att utföra ett visst arbete av betydande omfattning.
  6. Du behöver ditt fordon i akut eller annan uppsökande verksamhet inom social- eller sjukvården.
 2. Var du får parkera

  Det finns två typer av nyttoparkeringstillstånd:

  • typ A gäller på all gatumark inom hela kommunen
  • typ B gäller endast utanför innerstadszonen.

  Karta med zoner för nyttoparkeringstillstånd.

  Tillståndet för nyttoparkering gäller för uppställning på gatumark inom Uppsala kommun alla dagar 06.00–18.00.

  Du får parkera högst tre timmar i följd

  • på avgiftsbelagd parkering 
  • på gata där parkeringsförbud gäller
  • på platser där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.

  Du får inte parkera

  • där det är förbjudet att parkera enligt trafikförordningen (1998:1276)
  • på reserverade körfält eller på busshållplatser
  • på vänd-, last- eller taxiplatser eller på- och avstigningsplatser  
  • på parkeringsplats som är till för en speciell typ av fordon, till exempel en p-plats för rörelsehindrad
  • inom gångfartsområde om det inte finns särskilt anordnad parkeringsplats.

  Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark där parkeringen regleras av fastighetsägaren, till exempel inom Akademiska sjukhusets område.
  En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.

 3. Vad det kostar

  Du kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering under ett helt år, månadsvis eller vid enstaka tillfällen.

   Antal månader  Typ A Typ B 
   1 dag  150 kr  75 kr
   1 månad  980 kr  680 kr
   2 månader  1 525 kr  940 kr
   3 månader  2 210 kr  1 190 kr
   4 månader  2 620 kr  1 450 kr
   5 månader  3 165 kr  1 710 kr
   6 månader  3 710 kr  1 960 kr
   7 månader  4 270 kr  2 220 kr
   8 månader  4 815 kr  2 480 kr
   9 månader  5 360 kr  2 730 kr
   10 månader  5 910 kr  2 990 kr
   11 månader  6 450 kr  3 250 kr
   12 månader  7 000 kr  3 500 kr
 4. Ansök om tillstånd

  Du ansöker om tillstånd för nyttoparkering genom att fylla i en blankett och skicka den via post eller e-post. Handläggningstiden är två veckor. Stadsbyggnadsförvaltningen godkänner eller underkänner din ansökan. Du kan inte överklaga detta beslut.

  Ansök om tillstånd för nyttoparkering (PDF, 244 KB)

  Har du redan ett tillstånd men byter fordon behöver du skicka in en anmälan om det. 

  Anmälan om att nyttoparkeringstillståndet ska gälla ett nytt fordon (PDF, 205 KB)

  Missbruk

  Om du missbrukar ditt tillstånd för nyttoparkering kan tillståndet dras in och det kan bli svårare för dig att få ett nytt tillstånd om du ansöker om ett nytt.

 5. Kontakt

  Kontaktcenter

  Telefon: 018-727 00 00 under följande tider:
  Måndag 7.30–17.00
  Tisdag 8.00–17.00
  Onsdag 8.00–17.00
  Torsdag 8.00–19.00
  Fredag 8.00–17.00

  Postadress:
  Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala

Nyheter om parkering

 • Nu släpps programmet till Uppsala klimatvecka 2021

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Välkommen till Uppsala klimatvecka, 21-27 mars 2021.

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.