Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Ansök om rengöring (sotning) av egen fastighet

Du som vill ta över ansvaret för att sota (rengöra) din fastighet enligtLag (2003:778) ska ansöka om det till brandförsvaret.

Dokumentera rengöringen (sotningen)

Du ska skriftligt dokumentera hur du utför sotningen (rengöringen). Om Uppsala brandförsvar vill veta hur sotningen (rengöringen) gått till måste du visa upp dokumentet.

Anmäl ändringar

Du måste anmäla ändrade förhållanden till brandförsvaret som till exempel:

  • nytt val av bränsle
  • ändrad användningsfrekvens
  • ägarbyte av fastigheten.

Ansök om att låta någon annan sota (rengöra) din fastighet

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kontaktuppgifter privatperson
Kontaktuppgifter företag
Fastighet
Sotningsobjekt

Om du har fler objekt på fastigheten ska du i ansökan ange vilka du vill rengöra. De objekt som inte står med i ansökan kommer då även fortsättningsvis rengöras av den av kommunen upphandlade entreprenören.

Sotningsobjekt 2
Sotningsobjekt 3
Sotningsobjekt 4
Ditt ansvar

För att du ska få ta över sotning av en fastighet behöver vi försäkra oss om att du klarar av att sota (rengöra) enligt de sotningsfrister som gäller för respektive rengöringsobjekt.

Bifoga protokoll från senaste brandskyddskontrollen

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.