Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansök om att låta någon annan rengöra (sota) din fastighet

Du som vill att någon annan sotar (rengör) din fastighet enligt Lag (2003:778) ska ansöka om tillstånd hos brandförsvaret. Du ansvarar för att den som tar över sotningen (rengöringen) minst har:

  • skorstensfejarutbildning
  • den kompetens som krävs för att utföra arbetet
  • är godkänd av Uppsala brandförsvar.

Dokumentera sotningen (rengöringen)

Du ska skriftligt dokumentera hur du utför sotningen (rengöringen). Om Uppsala brandförsvar vill veta hur sotningen (rengöringen) gått till måste du visa upp dokumentet.

Anmäl ändringar

Du måste anmäla ändrade förhållanden till brandförsvaret som till exempel:

  • nytt val av bränsle
  • ändrad användningsfrekvens
  • ägarbyte av fastigheten. 

Ansök om att låta någon annan sota (rengöra) din fastighet

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fastighet
Sotningsobjekt

Om du har fler objekt på fastigheten ska du i ansökan ange vilka du vill rengöra. De objekt som inte står med i ansökan kommer då även fortsättningsvis rengöras av den av kommunen upphandlade entreprenören.

Sotningsobjekt 2
Sotningsobjekt 3
Sotningsobjekt 4
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Ditt ansvar

Om sotningen (rengöringen) inte utförs på rätt sätt kan tillståndet dras in. Vi vill därför att du svarar på nedanstående frågor.

Bifoga protokoll från senaste brandskyddskontrollen

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.