Yrke undersköterska

Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

Inom Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter kan du arbeta som undersköterska med vård och omsorg för personer som är 17 år och äldre och som har insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Dina möjligheter

Som undersköterska eller vårdbiträde ger du stöd, service och vård till personer som behöver extra omtanke. Du uppmuntrar människor att våga och klara av saker själva. Du förgyller, underlättar och gör skillnad i deras vardag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat omvårdnads- och serviceinsatser och hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån personernas individuella behov. Det kan innebära hjälp med mat, hygien, medicinering med stöd av en sjuksköterska och vanliga hushållssysslor.
Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med andra undersköterskor och vårdbiträden. Du har även stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, planerare och verksamhetschef.

Det är en merit att ha en undersköterskeutbildning.

Arbetstiderna är förlagda mellan 7.00 och 22.00, både vardag och helg. 365 dagar om året ger vi människor stöd i deras vardag, dygnet runt.

Introduktion av nyanställd

Som nyanställd inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet får du en introduktion till kommunen, din arbetsplats och dina arbetsuppgifter. Du erbjuds att arbeta parallellt med en kollega den första tiden. Tiden kan variera beroende på arbetsplats och uppdrag.

Kompetensutveckling

Vi satsar på att vidareutveckla våra medarbetare. Som undersköterska eller vårdbiträde inom kommunal vård och omsorg finns flera möjligheter till specialisering, utökning av ansvar och uppdrag eller möjlighet att verka inom våra olika verksamheter.

Äldreförvaltningen

Inom Uppsala kommuns äldreförvaltning kan du arbeta som undersköterska för personer som är över 65 år. Arbetet sker i personernas hem, i ordinarie bostad, inom korttidsvård, växelvård eller på ett vård- och omsorgsboende.

Omsorgsförvaltningen

Inom Uppsala kommuns omsorgsförvaltning kan du arbeta som undersköterska för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara som boendeassistent på gruppboende, boendestödjare inom socialpsykiatrin, som personlig assistent eller inom daglig verksamhet.

Kontakt

E-post: rekrytering@uppsala.se