Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Fritidshem är för elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Fritidshem erbjuder omsorg och tillsyn före och efter skoldagen samt på skollov.

  De flesta fritidshem finns i anslutning till en grundskola. Det finns också fristående fritidshem som inte tillhör någon särskild skola.

  Kostnaden för fritidshem baseras på hushållets gemensamma inkomst. Har du fler barn på fritidshem får du syskonrabatt om barnen är folkbokförda på samma adress. 

  Det finns även fritidsklubbar, för elever i årskurs 4-6. Läs om fritidsklubbar. Fritidshem och fritidsklubb är det som ibland kallas för fritids.

 2. Sök plats på fritidshem

  Sök plats på fritidshem via e-tjänst

  Du ansöker om plats på det fritidshem som ligger i anslutning till den skola barnet har fått sin placering på. Barn som börjar i förskoleklass kan få plats i fritidshem tidigast från och med 1 augusti.

  Svara på erbjudandet och lämna inkomstanmälan

  När barnet får erbjudande om plats i fritidshem behöver du som vårdnadshavare svara på erbjudandet. Om ni är två vårdnadshavare måste båda svara.

  Du som vårdnadshavare behöver också lämna en inkomstanmälan. Den ligger till grund för avgiften.

  Svara på erbjudande och lämna inkomstanmälan via e-tjänst

  Gör en ny ansökan om du byter sysselsättning

  Om du som vårdnadshavare byter sysselsättning måste du göra en ny ansökan. Med sysselsättning menas om du arbetar, är arbetssökande, studerar eller är föräldraledig.

  Gör en årlig ansökan från och med årskurs 4

  Du som har fått en placering på fritidshem behåller platsen till och med årskurs 3. Från och med årskurs 4 måste du göra en ny ansökan, då pågår placeringen ett läsår i taget och söks om inför varje hösttermin.

  Ansökan om plats av särskilda skäl

  Om ditt barn har behov av plats på grund av särskilda skäl ska du fylla i och skicka in en blankett. 

  Ansök om plats i fritidshem på grund av särskilda skäl (PDF, 225 KB)

  Information angående rätt till plats i fritidshem på grund av särskilda skäl (PDF, 108 KB)

  Skicka din ansökan till:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  Myndighetsenheten
  753 75 Uppsala

  Om du har frågor om utökad vistelsetid på grund av särskilda skäl kan du kontakta Myndighetsenheten via telefon eller e-post.

  Telefon: 018-727 32 07
  E-post: myndighetsenheten@uppsala.se

 3. Säg upp plats på fritidshem

  Säg upp plats på fritidshem via e-tjänst

  Om du vill säga upp barnets plats loggar du in i e-tjänsten och säger upp platsen. Om ni är två vårdnadshavare måste den andra personen också logga in i e-tjänsten för att bekräfta uppsägningen.

  Uppsägningstiden är en månad och räknas från det datum som uppsägningen bekräftats av den andra vårdnadshavaren. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

  Om ditt barn byter skola och vill fortsätta på fritidshem ska du ansöka om fritidshem på den nya skolan. Vid byte avslutas den gamla placeringen automatiskt när den nya placeringen börjar.

 4. Hitta fritidshem

 5. Kostnad för fritidshem

  Kostnaden för fritidshem är 2 procent av hushållets inkomster, men den blir aldrig högre än maxavgiften. Du betalar avgiften även om ditt barn är sjukt eller ledigt.

  Se Avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb

 6. Aktiviteter på fritidshem

  På fritidshemmet kan barnet spela spel, pyssla, läsa läxor, vara med på utflykter, äta mellanmål och mycket annat tillsammans med kompisarna. Det finns pedagoger på plats.

  Fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola och erbjuder aktiviteter med koppling till läroplanens centrala innehåll.

  Du som vårdnadshavare lämnar ett schema till fritidshemmet med information om barnets tider.

 7. Rätten till fritidshem

  Alla elever har rätt till fritidshem från och med förskoleklass till och med årskurs 6. 

  Eleven får vara på fritidshem i den omfattning som behövs för att vårdnadshavarna ska kunna arbeta eller studera. Det gäller även under skollov.

  I vissa fall kan eleven ha rätt till fritidshem i större omfattning. Då krävs en ansökan om plats av särskilda skäl.

  Om du som vårdnadshavare är föräldraledig 

  Om du som vårdnadshavare är föräldraledig får ditt barn vara på fritidshem efter skoldagens slut och fram till 15.30. Eleven har inte rätt till fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Barnet har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats en månad efter syskonets födelse.

  Om du som vårdnadshavare är sjukskriven

  Om du som vårdnadshavare är sjukskriven upp till två månader behåller barnet sin plats på fritidshemmet.

  Om en vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller sjukskriven mer än två månader behöver ni göra en ansökan om plats av särskilda skäl via myndighetsenheten.

  Ansök om plats i fritidshem på grund av särskilda skäl (PDF, 225 KB)

  Om du som vårdnadshavare är arbetssökande

  Om du som vårdnadshavare är arbetssökande får ditt barn vara på fritidshem efter skoldagens slut och fram till 15.30. Eleven har inte rätt till fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Barnet har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats en månad efter att du som vårdnadshavare blev arbetssökande.

  Se kriterier för placering i fritidshem och pedagogisk omsorg

 8. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och familjedaghem

  Telefon

  0771-727 001

  Menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem.
  Menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb.

  Telefontider måndag–torsdag: 9.30–11.30

  Från och med 2 september har vi nya telefontider: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 11.30.

  Vi har ingen telefontid under perioden 8-26 juli. E-posten kollas däremot dagligen under perioden.

  E-post

  antagning.forskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  Antagning förskola
  753 75 Uppsala

  Hjälp av Kontaktcenter

  Vi har ingen support från handläggare via kontaktcenter under perioden 1 juli - 8 augusti.

  Måndag, onsdag och fredag 9–13 och 13.30–16, kan du via Kontaktcenter få support av en handläggare från antagningen.

  Från och med 2 september 2024 kan du få support från handläggare via kontaktcenter tisdagar och fredagar kl. 11.00 - 15.00.

  Kontaktcenter kan hjälpa dig med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan de hjälpa dig på plats.

  Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2.
  Öppettider Kontaktcenter

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.