Förtroendevald

Carl-Gustav Jakobsson (V)

Aktuella uppdrag

  • Uppsala Tingsrätt nämndeman

Tidigare uppdrag

  • Uppsala Tingsrätt
    nämndeman 2016-01-01 − 2019-12-31
  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
    suppl 2015-01-01 − 2019-06-30