Yttrande

23 Yttrande över detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och Kanonen