Yttrande

19 Yttrande över tillstånd enligt MB till täkt , GRÄN 3:1