Ärende

15. Ändrade avgifter för serveringstillstånd och restaurangtillsyn

Det här är ett beslutsunderlag.