Ärende

15. Ändrade avgifter för serveringstillstånd och restaurangtillsyn