Motion

Svar på motion om upphävande av detaljplan Stenåkern från Simon Alm (-) och (SD)