Motion

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från (V) och (KD)