Motion

Svar på motion om att stoppa kostnader kopplade till riksdagsbeslut från S Hanna