Interpellation/fråga

Svar interpellation om hbtq-diplomering