Interpellation/fråga

Interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från (SD)