Interpellation/fråga

Fråga om jämställdhetsarbetet i Uppsala från Anders Sehlin (SD)