Interpellation/fråga

Fråga om fadderhemsprojektet från Lovisa Johansson (FI)