Interpellation/fråga

Fråga om allaktivitetshuset Allis från Markus Lagerquist (M)