Motion

Svar på motion om kulturtolkar från Jonas Segersam (KD)