Motion

Svar på motion om kulturtolkar från Jonas Segersam (KD)

Det här är ett beslutsunderlag.