Motion

Svar på motion om Ekebyboda Skyttehall från L Burmeister (SD) och K Kumpula (SD)