Interpellation/fråga

Svar på interpellation om kvalitetsarbetet i skolan

Det här är ett beslutsunderlag.