Interpellation/fråga

Svar på interpellation om hbtq-satsningar