Interpellation/fråga

Svar på interpellation om bilmålvakters penningtvätt

Det här är ett beslutsunderlag.