Interpellation/fråga

Svar på interpellation om bilmålvakters penningtvätt