Motion

motion om att medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstöd (V)

Det här är ett beslutsunderlag.