Motion

motion om att medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstöd (V)