Interpellation/fråga

Interpellation om Uppsala som försökskommun arbetsmarknadspolitiskt uppdrag (C)

Det här är ett beslutsunderlag.