Interpellation/fråga

Interpellation om SSPF i mellanstadiet från Hanna Victoria Mörck (V)

Det här är ett beslutsunderlag.