Interpellation/fråga

Interpellation om kvalitetsarbetet i skolan från Christopher Lagerqvist (M)

Det här är ett beslutsunderlag.