Interpellation/fråga

Interpellation om grannsamverkan från Jonas Segersam (KD)

Det här är ett beslutsunderlag.