Interpellation/fråga

Interpellation om antagning till förskolan från Christopher Lagerqvist (M)

Det här är ett beslutsunderlag.