Interpellation/fråga

Fråga om vallhöjning på Ekebyboda skyttecentrum från David Perez (SD)

Det här är ett beslutsunderlag.