Interpellation/fråga

Fråga om trygghetskameror i centrum från Fredrik Ahlstedt (M)

Det här är ett beslutsunderlag.