Interpellation/fråga

Fråga om Solkommunstrategi för klimatet från Magne Björklund (V)

Det här är ett beslutsunderlag.