Interpellation/fråga

Fråga om Solkommunstrategi för klimatet från Magne Björklund (V)