Ärende

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige