Interpellation/fråga

interpellationsvar om kontanter

Det här är ett beslutsunderlag.