Interpellation/fråga

Bordlagda interpellationer vid KF 2020-04-27

Det här är ett beslutsunderlag.