Motion

Svar på motion om öppna sammanträden i kommunens samtliga råd nämnder från (FI)