Interpellation/fråga

Interpellation om upphandling av matdistribution till hemtjänst från S Hanna (-)