Interpellation/fråga

Fråga om nationella prov från Christopher Lagerqvist (M)