Motion

Svar på motion om att bevara åkermark från Jonas Segersam (KD)