Interpellation/fråga

Fråga om vallhöjning på Ekebyboda skyttecentrum från David Perez (SD)