Interpellation/fråga

Fråga om ljudmätning på Ekebyboda skyttecentrum från David Perez (SD)