Interpellation/fråga

Interpellationsvar om Polstjärnans konkurs