Interpellation/fråga

Interpellation om upphandling från Jonas Segersam (KD)