Interpellation/fråga

Interpellation om Huskurage mot våld i nära relationer från L Johansson (FI)