Motion

Svar på motioner om sex timmars arbetsdag på försök från Tobias Smedberg (V)