Protokoll

Protokoll kommunfullmäktige 4-5 november 2019 med bilagor