Interpellation/fråga

Interpellation om Uppsala kommuns kommunikationsstab från Mattias Holmström (KD)