Interpellation/fråga

Fråga om resturang Skeppets förtöjning från Cecilia Forss (M)