Interpellation/fråga

6. Fråga om banderollplatser från Markus Lagerquist (M)