Interpellation/fråga

5. Fråga om trygghetskameror från Fredrik Ahlstedt (M)