Interpellation/fråga

4. Fråga om ny skola i centrum från Fredrik Ahlstedt (M)